Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta toteutui osittain suunnitellun mukaisesti. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrän osalta väheni 1 jäsenellä ja 2 nuorisojäsenellä.
TOIMINTA
Yhdistys järjesti retken Valamoon. Tapahtumissa Martat oli mukana Rakennusperintöpäivässä ja järjesti pop up -talkoot sekä Selkien Erän hirvipeijaiset. Liitteenä on tapahtumatuloste vuodelta 2015.
TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksupalautuksista sekä tapahtuma- ja hirvipeijaistuotoista. Suurin yksittäinen tuotto saatiin hirvipeijaisista.
Yhdistyksen kuluista suurimmat olivat peijaisten ruokatarvikehankinnat.
JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 42. Heistä varsinaisia oli 18, perhejäseniä 2 ja nuorisojäseniä 22. Yhdistyksestä erosi 3 jäsentä.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajana toimi Ulla Romppanen ja varapuheenjohtajana Irja Kettunen. Hallitukseen kuuluivat Elsa Turpeinen, Irja Kettunen, Mari Hautala ja Hanna Veijonmaa, Mari Hälinen sekä Marita Hukkala. Sihteerin tehtäviä hoiti Mari Hälinen. Rahastonhoitajana toimi Hanna Veijonmaa. Hallitus kokoontui 3 kertaa. Toiminnantarkastajina toimivat Pekka Ikonen ja Päivi Sokura. Varatoiminnantarkastajina olivat Anna-Liisa Ikonen ja Matti Ikonen. Yhdistyksen piirikokousedustajana oli Elsa Turpeinen.
TIEDOTUS
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen internet-sivuilla sekä tekstiviesteinä. Vuosikokouksesta ilmoitettiin sanomalehti Karjalaisessa.
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA
Toiminnassa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Jäsenmäärä on pysynyt vakiona. Tulevaisuuden kannalta tulee jäsenhankintaan panostaa enemmän.