Toimintakertomus 2016

YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta toteutui osittain suunnitellun mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmäärään ei ole tullut vuoden aikana muutoksia.
TOIMINTA
Yhdistys järjesti kesäretken Höytiäiselle jäsenistölleen. Villiyrtti-kurssi yhdessä muiden yhdistysten kanssa Jakokoskella. Tapahtumissa Selkien Martat oli mukana Selkien Erän hirvipeijaisissa. Liitteenä on tapahtumatuloste vuodelta 2016.
TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksupalautuksista sekä hirvipeijaistuotoista.
Yhdistyksen kuluista suurimmat olivat peijaisten ruokatarvikehankinnat.
JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärässä ei ole tullut muutoksia vuoden aikana.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajana toimi Ulla Romppanen ja varapuheenjohtajana Aino Luostarinen. Hallitukseen kuuluivat Elsa Turpeinen, Mari Hautala, Hanna Veijonmaa ja Mari Hälinen sekä Marita Hukkala. Sihteerin tehtäviä hoiti Mari Hälinen. Rahastonhoitajana toimi Hanna Veijonmaa. Hallitus kokoontui 3 kertaa. Toiminnantarkastajina toimivat Pekka Ikonen ja Päivi Sokura. Varatoiminnantarkastajina olivat Anna-Liisa Ikonen ja Matti Ikonen. Yhdistyksen piirikokousedustajana oli Elsa Turpeinen.
TIEDOTUS
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin Selkien FB-sivuilla, postilaatikkojakeluilla sekä tekstiviesteinä. Vuosikokouksesta ilmoitettiin sanomalehti Karjalaisessa sekä jäsenkirjeenä.
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA
Selkien Marttojen toimintaan tulisi panostaa, jotta yhdistystoiminta jatkuisi.